Crypto Mining – jako inwestycja kapitału

Obecnie kopalnie kryptowalut są jedną z najbardziej dochodowych opcji inwestycyjnych zapewniających, przy aktualnych cenach sprzętu oraz kryptowalut, zwrot z zainwestowanego kapitału w sprzyjających warunkach nawet w okresie poniżej 1 roku.


Przykładowa inwestycja

Obliczenia oparte na serwerach 8 kartowych bazujących na chipsetach NVidii 1070 Ti.

Inwestycja rzędu 4.5 do 5 milionów PLN (w zależności od aktualnych cen sprzętu) w kopalnie o mocy 300 kWh daje możliwość zainstalowania około 180 serwerów obliczeniowych, które przy aktualnych cenach zapewniają zwrot z kapitału w przeciągu 1 roku.

180szt

Ilość serwerów

300kWh

Moc kopalni

12miesięcy

Okres zwrotu

Szacowany zwrot z inwestycji

Czas zwrotu zainwestowanego kapitału to około 12 miesięcy.

* do obliczeń użyliśmy uśrednionego kursu dolara amerykańskiego i wydobywanej krypto waluty z ostatnich trzech miesięcy.
** do kosztów wliczono koszty zużycia prądu, wynajmu, obsługi i ochrony.
*** powyższe wyliczenia oparte są na danych historycznych. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich traktować jako wiążącej oferty inwestycyjnej.